Poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Rogatec ter njihove namestnike