POZIV za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine

Objavljeno: 21. decembra 2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovana na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 18.12.2018, je dolžna do prve naslednje redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec pripraviti predloge za imenovanje novih članov stalnih delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora občine.

Celotno besedilo POZIVA najdete v priponki: POZIV za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine