POZIV za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine