POZIV za zbiranje predlogov za člane občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogatec – Odbora za mlade