Predpis v pripravi: Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

Objavljeno: 18. februarja 2021

SODELOVANJE POSAMEZNIKA/OBČANA, KI ŽELI SODELOVATI V PROCESU PRIPRAVE PREDPISA – izpolnjen obrazec se posreduje po elektronski pošti na e-naslov Občine Rogatec, obcina@rogatec.si   najkasneje do 5.3.2021

Obrazložitev

Besedilo pravilnika  (Datoteka v MS Word formatu)

Obrazec: SODELOVANJE POSAMEZNIKA/OBČANA, KI ŽELI SODELOVATI V PROCESU PRIPRAVE PREDPISA  (Datoteka v MS Word formatu)