Pravilnost dela poslovanja Občine Rogatec v letu 2016 – poročilo Računskega sodišča

Objavljeno: 15. marca 2018