Praznovanje 5. SVETOVNEGA DNE ČEBEL

Objavljeno: 19. aprila 2022

Dvajsetega maja bomo praznovali že 5. svetovni dan čebel (SDČ), ki so ga leta 2017 razglasili Združeni narodi, na pobudo Republike Slovenije. S tem se je končal dolgotrajni postopek, ki se je pričel leta 2014. Razglasitev še danes pomeni za eno izmed največjih diplomatskih dosežkov v samostojni Sloveniji.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo organizirano leta 2018 v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po katerem je bil izbran dan za praznovanje svetovnega dne čebel.

Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne organizacije in različna združenja po celem svetu. Nekatere aktivnosti povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel koordinira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), ki sta v ta namen vzpostavila delovanje spletne strani www.worldbeeday.org na kateri so zbrane koristne informacije povezane s praznovanjem.

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti da so:

 1. Čebele in ostali opraševalci izredno pomembni!
 2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
 3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:

 • Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS)
 • V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline.
 • Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
 • Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
 • Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
 • Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
 • Moralna podpora čebelarjem.
 • Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel.
 • Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
 • Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje kaj lahko naredi za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.

Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj zdravem okolju!

Dr. Peter Kozmus

Podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA