Predhodne arheološke raziskave za investitorje stanovanjske gradnje

Objavljeno: 13. februarja 2020

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo 11.2.2020  začelo s sprejemanjem zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje (skladno z drugo alinejo tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1).  Zahtevke bo MK  sprejemalo predvidoma do 12.julija, za raziskave ob gradnji pa do 31. maja 2020 oziroma do porabe sredstev.

Natančnejše informacije in obrazci

 

Za vse informacije glede upravičenosti in glede pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev smo vam na voljo na sedežu ZVKDS OE Celje, Glavni trg 1, na elektronskem naslovu tajnistvo.ce@zvkds.si <mailto:tajnistvo.ce@zvkds.si>  in na tel. št. 03

426 0 300 v času uradnih ur.

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Služba za kulturno dediščino

Območna enota Celje