PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS

Objavljeno: 7. februarja 2022

Državna volilna komisija je, z namenom zagotovitve zadostnih predlogov, občine pozvala k predlaganju članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24.4.2022.

Pri imenovanju članov volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Rok za podajo predlogov se izteče 1.3.2022.

Krajevne skupnosti, društva in občani predloge kandidatov, vključno s soglasji le-teh (z navedbo predlagatelja: Občina Rogatec), posredujete nam, mi pa jih bomo posredovali Okrajni volilni komisiji Šmarje pri Jelšah.

Kontaktna oseba: Maja Kampoš Čuček, e-pošta: maja.kampos@rogatec.si, tel.št. 03 812 10 02

 

Dopis DVK

Obrazec soglasja kandidata za člana VO