PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Objavljeno: 26. avgusta 2022

Državna volilna komisija je, z namenom zagotovitve zadostnih predlogov, občine pozvala k predlaganju kandidatov za člane volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika, ki bodo 23.10.2022.

Pri imenovanju članov volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Na podlagi navedenega pozivamo krajevne skupnosti, društva in občane, da nam pošljete predloge kandidatov, vključno s soglasji le-teh (z navedbo predlagatelja: Občina Rogatec), mi pa jih bomo posredovali Okrajni volilni komisiji Šmarje pri Jelšah.

Rok za podajo predlogov se izteče 6.9.2022.

Kontaktna oseba: Maja Kampoš Čuček, e-pošta: maja.kampos@rogatec.si, tel.št. 03 812 10 02

 

Dopis DVK

Obrazec soglasja kandidata za člana VO