PREDPIS V PRIPRAVI: ODLOK o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec

Objavljeno: 9. marca 2021

Izpolnjen obrazec za predloge oz pripombe k osnutku Odloka se posreduje po elektronski pošti na e-naslov Občine Rogatec, obcina@rogatec.si, najkasneje do 22.3.2021

razlogi za sprejetje odloka

obrazložitev

osnutek odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov