Pregleden seznam novih ukrepov

Objavljeno: 16. oktobra 2020

Vlada je včeraj objavila več odlokov, ki prinašajo nove omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter izvajanju nekaterih dejavnosti (nov odlok in sprememba dosedanjega odloka). Spreminja se tudi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe (sprememba odloka) ter o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev (sprememba odloka). Nova pravila veljajo v šolah. Objavljamo pregled novih omejitev.

 

OPREDELITEV ORANŽNIH IN RDEČIH REGIJ

Vlada je za opredelitev razdelitve države kot podlago vzela statistične regije. Rdeče regije so tiste, v katerih število na novo okuženih z novim koronavirusom v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani in v uradnem listu. Prvič jih bo glede na odloke objavil danes.

Trenutno so na podlagi podatkov izpred treh dni na rdečem seznamu Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Posavska, Savinjska in Zasavska regija ter Jugovzhodna Slovenija, ki obsegajo 117 občin (seznam po občinah). Zanje veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa.

ZBIRANJE LJUDI

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s priporočili NIJZ. Izjema je zbiranje ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva ter skupin sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito za nos in usta.

– rdeče regije

V statističnih regijah, ki so na rdečem seznamu, velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov ne glede na že predhodno pridobljeno pozitivno mnenje NIJZ.

Izjeme so posamične prireditve oz. enkratni dogodki, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje NIJZ, niso pa izjeme tiste prireditve, ki imajo pozitivno mnenje NIJZ za periodične dogodke za neko obdobje, na primer kinematografi, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

OMEJITVE GIBANJA MED REGIJAMI

– rdeče regije

Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije. Izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču.

Poleg tega je med izjemami tudi tranzit v drugo državo, torej lahko posameznik potuje skozi regije do meje s sosednjimi državami. Izjema je tudi koriščenje že rezerviranih turističnih namestitev, četudi jim pristojni svetujejo, naj rezervacijo, če je le mogoče, raje prestavijo. Na dopust gredo lahko vsi z rezervacijo, ne glede na to, ali bodo plačali z boni ali ne.

Dovoljeno bo tudi prehajanje regije za urejanje in obisk grobov, a tudi to odsvetujejo.

Za uveljavljanje izjem bodo potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin. Prehode bo z naključnimi nadzori nadzorovala policija.

– oranžne regije

Prebivalci, ki živijo v oranžnih regijah, nimajo prepovedi prehajanja med regijami in se lahko prosto gibajo po državi, četudi jim pristojni potovanje po Sloveniji zaradi epidemioloških razmer odsvetujejo.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

NOŠENJE MASK OZIROMA ZAŠČITE ZA NOS IN USTA

– rdeče regije

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci, višješolski in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala ter osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre.

– oranžne regije

V veljavi ostaja obveza nošenja mask v zaprtih prostorih.

ŠOLSTVO

Od ponedeljka bo po sklepu vlade pouk za učence od vključno 6. razreda in dijake potekal na daljavo. Za zdaj je predvideno, da naj bi pouk na daljavo potekal prihodnji teden.

Na višjih strokovnih šolah pa bo pouk na daljavo potekal do konca oktobra.

Tudi v glasbenih šolah bo pouk prihodnji teden potekal na daljavo, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom bodo vse programe izvajali v šoli. V domovih za učence s posebnimi potrebami bo program potekal v domu.

Dijaški domovi normalno nadaljujejo svoje delo. Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga po navodilih ministrstva še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca.

Po odločitvi univerz pa se bo na daljavo izvajala tudi večina predavanj na fakultetah. Izjema bodo določene vaje.

ŠPORTNA REKREACIJA

– rdeče regije

Od sobote bo začasno prepovedano ponujati storitve v fitnes centrih in v zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe.

Za zaprte šolske športne objekte je ministrstvo srednjim šolam, dijaškim domovom in višjim strokovnim šolam prepovedalo izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s šolskim športnim objektom. Dovoljeno je le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike v starostnih kategorijah mlajši člani in člani.

– oranžne regije

Fitnes centri in zaprti športni objekti za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe ostajajo odprti, a z omejitvijo prisotnih oseb glede na velikost prostora, pri čemer velja omejitev na eno osebo na 20 kvadratnih metrov.

PROFESIONALNI ŠPORT IN REGISTRIRANI ŠPORTNIKI

Nove omejitve nikjer v državi ne bodo vplivale na opravljanje športne dejavnosti v Sloveniji za registrirane športnike, je potrdila ministrica Simona Kustec.

GOSTINSKA DEJAVNOST

– rdeče regije

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) bo od sobote prepovedano. Izjeme bodo nastanitveni objekti, ki lahko svojim gostom strežejo za primerno oddaljenimi mizami od 6. ure do 22.30. Prav tako lahko neomejeno deluje gostinstvo za osebni prevzem ali dostavo.

– oranžne regije

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6. ure do 22.30. Dovoljena je strežba za mizami ob primerni razdalji med njimi.

FRIZERJI IN KOZMETIČNI SALONI

– rdeče regije

V prostoru, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se lahko od sobote hkrati nahaja le ena stranka.

– oranžne regije

V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je število oseb omejeno na eno stranko na 20 kvadratnih metrov.

(Vir STA, 15. oktober)