Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja