PREPOVED GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH KRAJIH IN POVRŠINAH