Preveritev predvidenega termina izgradnje optičnega priključka na vašem naslovu

Objavljeno: 7. februarja 2022

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF).

Aplikacija ne podaja natančnih terminov izgradnje, temveč le, ali je naslov predviden za izgradnjo v roku treh (3) let, enega (1) ali treh (3) mesecev.

Preveri možnost vključitve

Optični priključek RUNE lahko naročite preko spletne strani www.ruralnetwork.eu Pred tem preverite, če je vaš naslov vključen v projekt RUNE. Če je in je predviden termin za izgradnjo priključka na vašem naslovu eno leto ali manj, lahko oddate zahtevek za naročilo.

Prav tako se za oddajo zahtevka za naročilo priključka lahko obrnete na Center za pomoč uporabnikom, preko telefonske številke 01 235 15 30 ali preko e-pošte rune-si@ruralnetwork.eu