Previdnostni ukrepi pri ravnanju z odpadki

Objavljeno: 9. aprila 2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani NIJZ objavljeno obvestilo o odsvetovanem dotikanju odvrženih odpadkov. Najdete ga na povezavi

(https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ciscenje-in-ravnanje-z-odpadki-v-domaci-oskrbi-pri-ljudeh-s-covid-19-ali-sumom-na oziroma direkten link https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_odsvetovano_dotikanje_odvrzenih_odpadkov.pdf).

Da bi preprečili možnost okužbe posameznikov, ki v zabojnikih z odpadki iščejo hrano, oblačila ipd. predlagamo, da obvestilo o odsvetovanem dotikanju odvrženih odpadkov izobesite na vidno mesto v prostorih za odlaganje odpadkov v večstanovanjskih stavbah in na drugih za tovrstno opozorilo primernih mestih.

 

Dopis previdnostni ukrepi pri ravnanju z odpadki

Obvestilo glede prepovedi dotikanja odvrženih odpadkov