Prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah

Objavljeno: 22. novembra 2019