Prijava škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024

Objavljeno: 2. julija 2024

Spoštovani,

na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-15/2024-18-DGZR, z dne 26.06.2024, o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnih neurjih z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in  poplavami 3. in 7. junija 2024, bo Občina Rogatec pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi neurija na objektih. Škoda se prijavi na predpisanih obrazcih:

  • Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih (ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja, kamenja, z namenom povrnitve kmetijskega zemljišča v prvotno stanje; škoda na kmetijskih pridelkih zaradi neurja se ne ocenjujejo)
  • Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah – objektih
  • Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

Obrazci za prijavo škode so dosegljivi na spletni strani Občine Rogatec: https://obcina.rogatec.si/, pod rubriko Aktualno ali po predhodnem telefonskem dogovoru na tel.št. 03 812 10 28 in  03 812 10 00 lahko oškodovanci obrazce dvignejo v prostorih Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Izpolnjene vloge lahko oddajo oškodovanci v tajništvu Občine Rogatec ali v pisarni št. 2 (Klavdija Križanec) ali posredujejo po pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec ali skenirano pošljejo na elektronski naslov klavdija.krizanec@rogatec.si. K vlogi je potrebno priložiti tudi fotografije povzročene škode nastale v neurju. Upoštevale se bodo vloge prispele do vključno dne 12.07.2024.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št. 03 812 10 28, Klavdijo Križanec.

 

Občinska uprava Občine Rogatec

Sklep

obrazec1

obrazec4

obrazec5