Priporočeno ravnanje lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav