PROJEKT MRAVLJA – PREDSTAVITEV 3.10.2014, dvorana grajske pristave (občinska stavba), ob 10.00 uri