PROJEKT RADI DELAMO DOBRO – OBVESTILO MERCATOR D.D.