Projekt “Vzroki, učinki in posledice migrantskega vala na EU in vloga prebivalcev” je financiran s sredstvi Evropske unije, skozi program “Evropa za državljane”

Objavljeno: 1. decembra 2017

Projekt “Vzroki, učinki in posledice migrantskega vala na EU in vloga prebivalcev” je financiran s sredstvi Evropske unije, skozi program “Evropa za državljane”

Ukrep 2.1  Pobratenje mest

Sodelovanje: V projekt je bilo vključenih 200 prebivalcev, 140 sodelujočih iz občine Maruševec (Hrvaška) in 60 iz občine Rogatec (Slovenija)

Mesto/Datum: Dogodki so se odvijali v Maruševcu (Hrvaška) od 30/09/2017  do  01/10/2017
Kratki opis:  Prvi dan, 30.9.2017 so prebivalci občine Rogatec prispeli v Maruševec, sodelovali na seminarju in okrogli mizi na temo migrantske krize, kjer so se spoznali z delom prostovoljcev Društva rdeči križ iz Varaždinske županije, kateri so pomagali migrantom v času migrantskega vala. Skozi primere dobre in slabe prakse so sodelujoči razmišljali o aktualnih temah solidarnosti, odgovornosti, prostovoljstvu in vplivu migrantske krize na EU in vrednotah, na katerih je bila vzpostavljena. Na okrogli mizi so prebivalci Maruševca in Rogatca podali svoje mnenje, znanje in predloge o tem, kdo in kako se lahko vpliva na oblikovanje politike in procesa skupnega nastopanja v kriznih situacijah.

Naslednji dan, 1.10.2017 je bil posvečen odprtju medkulturnih dogodkov – sejma, razstavi literarnih in likovnih del učencev osnovnih šol Maruševec in Rogatec ter podpisu Listine o pobratenju med Občino Maruševec in Občino Rogatec, katero so podpisali načelnik Občine Maruševec, g. Damir Šprem in župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič. S podpisom listine o sodelovanju se formalizira nadaljnje sodelovanje dveh občin. Na medkulturnem dogodku – sejmu, so predstavniki društev iz Maruševca in Rogatca predstavili kulturno dediščino svojega kraja, aktivnosti in proizvode, kot tudi oblike povezovanja in možnosti sofinanciranja. Nekaj sto obiskovalcev sejma uživalo je v programu kulturno umetniškega društva Klaruš iz Maruševca, Kuboraškega društva Maruševec, kot tudi 22  prijateljskih društev iz Hrvaške in Slovenije.

Projekt se nanaša na Sklop  2.2 – Mreže mest

Sklop 2.3 – Ukrep projektov civilne družbe

Sklop 1 – Evropski spomini

Dva dogodka, ki sta bila izvedena v okviru projekta:


Aktivnost 1

Sodelovanje: na dogodku je sodelovalo 200 prebivalcev, 140 iz občine Maruševec (Hrvaška), 60 iz občine Rogatec (Slovenija).

Mesto / Datum: Aktivnost se je odvijala v Maruševcu, Hrvaška, od 30/09/2017 do 30/09/2017

Kratki opis: Cilj aktivnosti je bila organizacija seminarja, v izvedbi strokovnih oseb, katere so predstavile vzroke, učinke in potencialne posledice migrantske krize sodelujočim. Pridobili so povratne informacije sodelujočih o tem, koliko strokovnega znanja na to temo so imeli pred migrantsko krizo, na katerih osnovah so oblikovali svoj pogled in koga so prepoznali kot ključne akterje, ki bi mogli delovati k pozitivni rešitvi celotne situacije. Glede na to, da so v projektu sodelovale različne skupine prebivalcev, z različnimi strokovnimi znanji in življenjskimi izkušnjami, so bile izbrane aktivnosti, na katerih so vsi lahko predstavili svoje izkušnje, poglede in priporočila k skupni temi. Skozi seminar so se na izobraževalni način predstavila dejstva in vzroki krize ter se pozvalo sodelujoče na dodatno razmišljanje in nadgradnjo razumevanja situacije.

Cilj aktivnosti je bila organizacija okrogle mize, ki jo je vodil moderator, na kateri je vsaka ciljna skupina imela najmanj dva predstavnika, ostali sodelujoči so bili prisotni na dogodku in so se lahko v vsakem trenutku vključili v razpravo. Sodelujoči so na okrogli mizi predstavili svoje mišljenje o tem, kdo lahko in more, ter na kakšen način vpliva na oblikovanje politike in procesov skupnega nastopanja v kriznih situacijah, vezanih na migrante. Identificirali so se mogoči načini angažiranja politikov, diplomatov in medijev ter še posebej prebivalcev, navedli so se primeri dobre in slabe prakse kot npr. koridor za migrante, žična ograja, prostovoljstvo, zbirni centri, rasizem, integracija in drugo. Na okrogli mizi se je odprto razpravljalo o temi, izmenjevalo izkušnje in predlagalo ukrepe, kateri bi doprinesli k pozitivni rešitvi migrantske situacije.

 

Aktivnost 2

Sodelovanje: na dogodku je sodelovalo 200 prebivalcev, 140 iz občine Maruševec (Hrvaška), 600 iz občine Rogatec (Slovenija).

Mesto / Datum: Aktivnost se je odvijala v Maruševcu, Hrvaška, od 30/09/2017 do 30/09/2017

Kratki opis:  Cilj aktivnosti je bila organizacija medkulturnega dogodka, s poudarkom na primerih socialnega vključevanja v lokalnih društvih. Predstavniki društev so predstavili, razstavili in izvajali različne aktivnosti, iniciative in proizvode, z namenom predstavitve svojih idej, prakse, metodologije, načina mreženja in financiranja svojih aktivnosti, vse v povezavi z migranti. Medkulturni dogodek se je odvijal kot predstavitev primera dobre prakse na lokalni in evropski ravni, kateri doprinese h kulturni izmenjavi in spoštovanju.

Razstava likovnih del in države partnerjev – sodelujoči prinesejo na dogodek likovna in literarna dela na temo migrantov, katera so izdelana s strani učencev osnovnih šol. Fotografije del/razstave vsi partnerji objavijo na svojih spletnih straneh, da so virtualno dostopne širši javnosti in  tako predstaviti primer otroškega dojemanja dogodkov v okolju, v katerem živijo in vpliva na oblikovanje njihovega pogleda z željo po aktivnem vključevanju v družbeno delovanje.

Po izvedbi interkulturnega dogodka in otvoritvi razstave, so predstavniki Občine Maruševec in Občine Rogatec podpisali listino o pobratenju, s katero so formalizirali obstoječo in prihodnjo sodelovanje dveh občin. Po podpisu listine je bila izvedena konferenca za medije, s predstavitvijo širši javnosti aktivnega angažiranja in vključevanja v formiranje skupnih akcij in politik.

 

Razstava likovnih in literarnih del Občine Maruševec in Rogatec ob podpisu Listine o pobratenju