PROJEKTI V LETU 2023

Rogatec, september 2023

VRTEC ROGATEC

Novembra lanskega leta je Občina Rogatec predala svojemu namenu 6-oddelčni skoraj nič-energijski vrtec v Rogatcu. Leseni objekt, z minimalno porabo energentov, predstavlja pomembno pridobitev za najmlajše generacije. Novozgrajeni vrtec Rogatec je primer dobre prakse lesene gradnje javnih objektov za izvajanje predšolske vzgoje in izobraževanja ter primer sodobnega pristopa k oblikovanju prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih procesov. Prav Novozgrajeni objekt predstavlja, zraven zgrajene športne infrastrukture zaključeno celoto kompleksa na območju ureditvenega načrta OŠ Rogatec. V letošnjem letu so bile odpravljene nepravilnosti, dokončna primopredaja objekta in zaključeno financiranje del izvajalcem.


DOM UPOKOJENCEV

Od junija lanskega leta se na območju Hofmanove ulice v Rogatcu gradi dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Izgradnja objekta je v zaključni fazi in se bo do konca leta tudi predala svojemu namenu. Enota doma starejših bo namenjena 35 oskrbovancem in s tem bo lahko marsikateri naš občan, ki bo želel v dom, svojo starost preživel v domačem kraju. Projekt, ki se izvaja, je rezultat dobrega sodelovanja, v preteklih letih, odgovornih s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in Občine Rogatec. Projekt se financira  z evropskimi sredstvi.


PRIZIDEK GASILSKI DOM DONAČKA GORA

Občina Rogatec je pričela z izgradnjo prizidka vaško-gasilskega doma Donačka Gora. Pridobila se bo dodatna garaža za potrebe gasilcev, prav tako se bo povečala obstoječa dvorana, ki je namenjena za različne prireditve in slovesnosti. Preuredili se bodo sanitarni prostori, kuhinja in sejna soba. 


DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE

V mesecu avgustu preteklega leta se je pričelo z izgradnjo daljinskih kolesarskih povezav na območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec.

Na območju občine Rogatec se gradi  kolesarska povezava Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem-stanovanjsko območje S5, v dolžini cca 3.550 m, od tega bo 550 m potekalo po obstoječem vozišču, po principu »sharrow. Določeni odseki so že v zaključni fazi, kar pomeni, da so asfaltirani in izvedena javna razsvetljava. Pripravljene so tudi lokacije za počivališča za kolesarje, ki se dobo opremila še s klopmi, pitniki vode in enoto za servis koles. Zaključen projekt bo predstavljal velik korak k trajnostni mobilnosti na območju naše občine.


AKTIVNOSTI OBČINE ROGATEC V LETU 2023 NA PODROČJU UREJANJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPASOVNEGA OPTIČNEGA OMREŽJA IN KVALITETNEGA MOBILNEGA SIGNALA NA OBMOČJU CELOTNE OBČINE

V okviru projekta RUNE se v Občini Rogatec gradi širokopasovna optična infrastruktura, kar bo prebivalcem omogočilo hitrosti interneta preko 1 Gbps. Dela na omrežju RUNE potekajo po celotni občini, vključno z omrežjem med naselji in povezavo do uporabnikov. Do zdaj je bilo zgrajenih približno 25 km omrežja. Prvi uporabniki naj bi bili priključeni na omrežje že septembra 2023. S tem se Rogatec uvršča med občine, ki postavljajo visoke standarde povezljivosti in tehnološkega napredka.

Občina Rogatec se aktivno ukvarja z izboljšanjem mobilnega signala na svojem območju. Nedavne meritve Agencije za komunikacijska omrežja kažejo slabo kakovost širokopasovne storitve mobilnih omrežij v občini, še posebej na obmejnih področjih. Mobilni operaterji so se odzvali na te težave in izvedli lastne meritve. Konkretno Telemach je že sprejel ukrepe za izboljšanje signala z namestitvijo dveh novih mobilnih oddajnikov – eden pri parkirišču za tovorna vozila, drugi pa pri Svetem Roku v Dobovcu. Pričakuje se, da se bodo pridružili tudi drugi operaterji, ki nudijo storitve na območju naše občine, Telekom Slovenije in A1, ter izboljšali pokritost za svoje uporabnike. Skupna prizadevanja Občine in operaterjev kažejo na pozitiven napredek k visokokakovostni mobilni komunikaciji v občini Rogatec.


CRO-SI-SAFE

V sklopu projekta »CRO-SI-SAFE«, ki je sofinanciran preko  javnega razpisa Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, je Občina Rogatec, skupaj s partnerji, prispevala k izboljšanju sodelovanja  nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije in povečala raven znanja in kompetenc reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

Občina Rogatec je nabavila opremo za hitre intervencije, terensko vozilo Ford ranger,  ter opremo za reševanje, delovno platformo, višine 16 m, za reševanje na višini, katera je dana v souporabo gasilcem. Kupila je tudi šotor, velikosti 40×10 m. Izdelala je VR aplikacijo – edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres), z namenom boljše priprave na odziv med nesrečo in po njej.

Z nabavljeno opremo upravlja civilna zaščita in gasilska društva v občini Rogatec, z VR očali pa Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in jih je možno poizkusiti  v t.i. doživljajski sobi na dvorcu Strmol.