R A Z P I S za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2014

Objavljeno: 17. februarja 2014