Razpis za direktorja javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.