RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2021

Objavljeno: 12. marca 2021

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb.
Za sredstva lahko zaprosijo:
– majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
– fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.
Upravičenci lahko pridobijo subvencijo v višini 1.700,00 EUR. Pogoj za pridobitev je samozaposlitev/zaposlitev brezposelne osebe za najmanj 3 leta.
Rok za prijavo je odprt do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 15.11.2021.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Sklep komisija