Razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2024

Objavljeno: 5. julija 2024

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela/prispevkov za zaposlitev brezposelnih oseb .
Za sredstva lahko zaprosijo:

  • mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
  • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.

Upravičenci lahko pridobijo subvencijo v višini 1.700,00 EUR. Pogoj za pridobitev je samozaposlitev/zaposlitev brezposelne osebe za najmanj 2 leti.
Rok za prijavo je odprt do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 14. 12. 2024.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija