Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega