RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE D.O.O. OBVEŠČA, DA JE OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP) V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME (RGS) ZA SAVINJSKO REGIJO

Objavljeno: 9. avgusta 2016