Predstavitev 2. javnega poziva LAS Obsotelje in Kozjansko – ESRR