REZULTATI RAZISKAVE O POTOVALNIH NAVADAH PREBIVALCEV OBČINE ROGATEC V HRVAŠKO ZAGORJE IN NAPREJ DO ZAGREBA

Objavljeno: 24. decembra 2015

Letos spomladi smo na Fakulteti za Logistiko Univerze v Mariboru v sodelovanju z Občino Rogatec izvedli raziskavo o potovalnih navadah prebivalcev občine Rogatec v Hrvaško Zagorje in naprej do Zagreba.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri anketi. Rezultati raziskave so objavljeni v publikaciji Globalni izzivi in regionalni razvoj, ki je izšla v okviru simpozija Slovenski regionalni dnevi.

Rezultati pomenijo doprinos k jasnejši predstavi o pomenu železniške povezave Celje-Rogatec-Zagreb in lahko pripomorejo k odločitvam za nadaljnja izboljšanja potniških železniških storitev.

Rezultati raziskave so na voljo na tej spletni povezavi.

 

Doc. dr. Klemen Prah
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Prah – Globalni izzivi in regionalni razvoj