Sekanje obvodne vegetacije je poseg v naravo

Objavljeno: 23. januarja 2020

Leto je naokrog in spet je prišel čas obrezovanja drevesa, sadnega drevja ter grmovja. Prav tako pa je to tudi čas, ko lastniki sekajo in redčijo obvodno vegetacijo ter mejice. Na prvi pogled morda nedolžen poseg, ki pa, v primeru, da ni pravilno izveden, prinaša s sabo posledice, ki jih občutijo ne le živalske in rastlinske vrste, temveč tudi ljudje.
V zadnjih desetletjih se zaradi težnje po vse večjih površinah kmetijskih zemljišč in posledično uporabe težke kmetijske mehanizacije odstranjuje oziroma krči vedno več obvodne vegetacije. Vendar je prav obvodna vegetacija tista, ki s svojim koreninskim sistemom utrjuje rečne bregove ter na ta način preprečuje, da bi zaradi erozije prišlo do izgube kmetijskih površin ob strugi. Hkrati predstavlja tudi filter za vodo, ki se spira z bližnjih kmetijskih površin. Vegetacija v poletni vročini vodotoku nudi tudi senco zaradi česar se zmanjšajo temperaturna nihanja vode, kar je bistvenega pomena za življenje rib in drugih vodnih organizmov. Nikakor pa ne gre pozabiti, da obvodno rastlinje zagotavlja življenjsko okolje številnim organizmom. Nekateri od njih si tukaj ustvarijo dom, drugi najdejo hrano, tretji pa partnerja za razmnoževanje. Mejice so prav tako pomembne kot selitvena pot, ne samo ptic, ampak tudi sesalcev, dvoživk in plazilcev.
Pozitivni učinki, ki jih ima vegetacija na ekosistem, so pomembni na vseh vodotokih, tudi tistih brez varstvenega statusa. Na varovanih območjih, tj. zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 pa si je pred izvedenim posegom potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo, ki ga pošljete na pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave. Informacijo o tem, ali se vaša parcela nahaja na katerem od navedenih območij, lahko preverite v naravovarstvenem atlasu, ki se nahaja na povezavi https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/.

Eva Langerholc, mag. biol. in ekol. z naravov.
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje