SEZNAM NEODVISNIH STROKOVNJAKOV IN IZDAJATELJEV ENERGETSKIH IZKAZNIC

Objavljeno: 21. januarja 2015

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68. d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljen ažuriran seznam.