Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec o pomoči staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec