Slovensko društvo Hospic vabi na hospickafe Celje, 22.2.2018