SOCIALNO ŠIBKIM OBČANOM, KI JIH JE PRIZADELA TOČA

Objavljeno: 31. maja 2022

Sporočamo vam, da Občina Rogatec, skupaj s Centrom za socialno delo Celje, Enota Šmarje pri Jelšah in Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Šmarje pri Jelšah, izvaja aktivnosti na področju zagotavljanja pomoči socialno šibkim posameznikom oziroma družinam, ki jim je toča, dne 25.5.2022, poškodovala oziroma uničila strešno kritino na stanovanjskem objektu.

V kolikor je med občani še kdo, ki potrebuje pomoč za sanacijo strehe stanovanjskega objekta oziroma je do le-te upravičen, pa ga prosimo, da se obrne na Občino Rogatec (tel. št.  03 812 10 00) oziroma Center za socialno delo Celje, Enota Šmarje pri Jelšah (tel. št. 03 818 16 50), ki tudi ugotavlja upravičenost do tovrstne finančne pomoči.