Spletni seminar: »Okoliščine, ki lahko privedejo do vračila državnih pomoči po PKP 1-9«

Objavljeno: 17. novembra 2021

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom »Okoliščine, ki lahko privedejo do vračila državnih pomoči po PKP 1-9«.

Seminar bo izveden v sredo, 24. novembra 2021, z začetkom ob 9. uri.

V zadnjem letu in pol je bilo sprejetih devet interventnih zakonov. Vsak izmed njih določa, katere pogoje morajo prejemniki državne pomoči izpolniti, da jim le-te ne bo potrebno vrniti. To so okoliščine povezane s presežno državno močjo, premajhnim upadom prihodov, nekaterimi kršitvami delovnopravne zakonodaje, zaradi izplačila nagrad in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu ipd. Preverili bomo, do kdaj morajo zavezanci prejeto državno pomoč vrniti in kako je s tekom zakonskih zamudnih obresti.

Vsebina seminarja:

  • pregled okoliščin, ki lahko povzročijo vračanje državne pomoči po posameznih institutih (temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov, oprostitev plačila PIZ, krizni dodatek, čakanje na delo, delo s skrajšanim delovnim časom, subvencija minimalne plače, višja sila, karantena, ipd.);
  • nezadosten upad prihodkov;
  • izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu;
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga;
  • likvidacije družbe po ZGD-1;
  • kršitve delovnopravne zakonodaje;
  • pridobitev presežne državne pomoči;
  • podjetje v težavah.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo dve pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalka: Nina Scortegagna Kavčnik, specializirana za področje delovnega prava, predavateljica, avtorica več kot 300 strokovnih člankov in knjig s pravnega področja. Bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri OOZ Slovenije, od letošnjega leta pa je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.

 Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do ponedeljka, 23. novembra 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

Vabilo