SPOROČILO ZA JAVNOST – varstvo pred požari ob kurjenju prvomajskih kresov