SPOROČILO ZA JAVNOST – varstvo pred požari ob kurjenju prvomajskih kresov

Objavljeno: 28. aprila 2015

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s

kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove,

da morajo upoštevati predvsem naslednje napotke:

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi

materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);

– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;

– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je

treba kurjenje kresa prekiniti;

– pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne

snovi;

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je

kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom

zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj

obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne

gasilce.

kres