ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ROGATEC – KONTAKTI ZA POMOČ OBČANOM

Štab Civilne zaščite občine Rogatec je aktiviral Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec in s svojimi ekipami koordinira in izvaja vse potrebne ukrepe. Vse aktivnosti za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom potekajo preko štaba.

 

Štab Civilne zaščite občine Rogatec je dosegljiv za občanke in občane na tel. št. 040 311 166 (Milan Galun, poveljnik Civilne zaščite) in tel. št. 040 374 047 (Vili Bukšek, namestnik poveljnika Civilne zaščite) ter el. naslovu: cz@rogatec.si

Sestava Štaba CZ občine Rogatec