Stališča do pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec