Stališča do pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec

Objavljeno: 27. marca 2013