Starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom

Objavljeno: 10. aprila 2020

Zaradi dodatnega varstva ranljivih skupin je vlada sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/20), v skladu s katero smejo med 8. in 10. uro ter zadnjo uro odprtja trgovin nakupovati samo ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času.

Potrošniki, starejši od 65 let, bodo morali od danes dalje ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino.