Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Objavljeno: 22. februarja 2017

Ugotovi se, da ima nepremičnina z ID znakom parcela 1177 722 (ID 204162) status grajenega javnega dobra lokalnega pomena (odločba)