SVET ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec; na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil sprejet na 9. seji Sveta zavoda, dne 15. 3. 2019 razpisuje delovno mesto: RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Objavljeno: 22. marca 2019