Projekt: ZELENO DOŽIVETJE

Objavljeno: 29. julija 2020

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA«, akronim: »ZELENO DOŽIVETJE«

 

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

 

Prijavitelj projekta:

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina
 • Društvo upokojencev Rogatec, Steklarska ulica 10, 3252 Rogatec

 

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo. Glede na to, da ni organiziranega sodelovanja lokalnih ponudnikov s hoteli v zdraviliščih pri nudenju dodatne ponudbe turistom, katera bi bila za vedno bolj zvedavega zdraviliškega gosta še kako dobrodošla, se bo skozi operacijo oblikovalo povezane turistične programe, ki bodo vključevali oglede in prevoz zdraviliških gostov iz naselja Podčetrtek in Rogaška Slatina, na lokacijo v naselju Rogatec z električnim vozilom. Operacija omogoča nadgradnjo obstoječega trženja ponudbe območja in zagotavlja razvoj trajnostne zelene ponudbe. Zdraviliškim gostom, ki so že na našem območju, je potrebno predstaviti dodatno ponudbo in tako povečati povpraševanje pri lokalnih ponudnikih, turistom pa predstaviti bogato ponudbo kulturne in naravne dediščine, doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Zadovoljen turist pa se tudi rad vrača na območje. Aktivnosti operacije skrbijo za nadaljnjo neokrnjenost območja, saj bomo v programe vključili uporabo električnega avtomobila, s čimer se vpliva na okolju prijazen lokalni razvoj.

V povezavi s tremi hoteli se bo izoblikovalo sodelovanje pri trženju lokalne ponudbe in novih programov. Električni avtomobil bo tako v uporabi za prevoz zdraviliških gostov. Vstopna točka bo v naselju Podčetrtek in naselju Rogaška Slatina, avto pa bo lociran v naselju Rogatec, kjer bo postavljena tudi polnilnica za električna vozila. Avtomobil pa bo uporabljen tudi za namen zagotavljanja medgeneracijske pomoči. Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva – pomoč starejšim z zagotovitvijo prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča … V delavnice bomo vključili tudi brezposelne osebe v sodelovanju z ZRSZ, prejemnike denarne socialne pomoči, kateri lahko s prostovoljnim delom pridobijo dodaten dohodek.

Skozi aktivnosti operacije se bo izoblikoval nov program jezdenja za seniorje. V sklopu konjeniškega centra v Rogatcu se bo ob pomoči zdravstvenega osebja podjetja VoMed d.o.o. izoblikoval program, ki bo primeren za ciljno skupino starejših turistov in lokalnih prebivalcev.

 

Cilji projekta

 

Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ponudbo doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Predstavitev lokalne ponudbe zdraviliškim gostom, ki so že na našem območju, vpliva na obseg povpraševanja pri lokalnih ponudnikih, s čimer zagotavljamo dolgoročni razvoj ponudbe. Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo postali tudi uporabnikom električnih vozil prijazno območje, s čimer se vpliva na varovanje okolja in narave in ohranjanje neokrnjenega, čistega okolja.

Novi turistični programi

V sklopu konjeniškega centra Rogatec, v sodelovanju s strokovnim kadrom podjetja VoMed d.o.o. se bo oblikoval nov program jezdenja za seniorje, kateri bo zanimiv tako za turiste kot tudi za lokalno prebivalstvo. Skozi aktivnosti se bosta oblikovala tudi dva nova programa, ki bosta povezala lokalne ponudnike in uporabo električnega vozila za vožnjo gostov sosednjih zdravilišč na oglede ponudbe podeželskega območja.

Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja

Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva.

 

Rezultati projekta:

 • Izvedba treh predavanj
 • Izvedba treh delavnic za vzpostavitev neformalnega medgeneracijskega partnerstva
 • Nakup električnega vozila (označitev avtomobila), solarne klopce, postavitev polnilnice za električne avtomobile
 • Nakup 3 roll up stojal, oglas, oglaševanje ponudbe na promocijskem LCD-ju
 • Oblikovanje programa jezdenja in 5 pilotnih izvedb
 • Predstavitev povezane turistične ponudbe novinarjem ter v zdravilišču v Rogaški Slatini in Podčetrtku
 • Izdelava zgibanke – 2.000 kom – jezdenje za seniorje
 • Video predstavitev lokalne ponudbe in novih programov

 

 

SKUPNA VREDNOST: 69.197,32EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 46.724,14EUR

 

 

Povezava: www.eu-skladi.si