Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Objavljeno: 12. marca 2014