Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Objavljeno: 1. junija 2018