Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena