Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parceli št. 749/2, k.o. Rogatec

Objavljeno: 2. novembra 2015