Ukrepi za omilitev in odpravo posledic Covid-19, pristojnosti redarstev