Ukrepi za omilitev in odpravo posledic Covid-19, pristojnosti redarstev

Objavljeno: 26. oktobra 2020

Od sobote, 24. 10. 2020 je v veljavi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki poleg zdravstvenega inšpektorata za ukrepanje pooblašča tudi policijo in redarstva. Tako občane obveščamo, da imajo tudi občinski, medobčinski in mestni redarji pristojnost ukrepanja, če pri opravljanju svojih nalog ugotovijo kršitve ukrepov prepovedi oziroma omejitvi gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih ter prepovedi zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni (t.i. spoštovanje vladnih odlokov v zvezi nošenja mask in prepovedi gibanja). Globa za fizične osebe znašajo od 400 do 4.000 evrov.  

 

Marko RAZBORŠEK

VODJA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

inšpektor I

M: 041 659 599