Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih

Objavljeno: 3. septembra 2018

Šport je in

*Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: »UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH«

Akronim projekta: “ŠPORT JE IN”

 

Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR.

 

Vodilni partner: OBČINA KOZJE

Partnerji: OBČINA ROGATEC, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE in PRENOČIŠČA ZELENI GAJ, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.

 

Opis in namen projekta:

Partnerji v projektu želijo med prebivalci občin Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga na zdravje ljudi. V ta namen bodo zgradili in vzpostavili novo športno-rekreacijsko infrastrukturo, in sicer tematsko učno pot na grad Drakenburg, senzorični park v trgu Kozje, pumptrack igrišče-kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah, ravnotežni park v Rogatcu, fitnes naprave v Športnem parku Kozje in nova igrišča z orodji za izvedbo vaj z lastno močjo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu. Organizirali bodo tudi delavnice za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, z namenom povečanja kakovosti življenja prebivalstva na podeželju.

 

Cilji projekta:

Cilji projekta Obrazložitev cilja projekta
1. Vzpostavljeni pogoji za aktiven življenjski slog Projekt s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje in spodbuja izvajanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga prebivalcev obravnavanega območja treh občin, s poudarkom na udeležencih ranljive skupine (invalidi, starostniki, mladostniki, brezposelni, ženske na podeželju).
2. Vzpostavljeni pogoji za medgeneracijsko sodelovanje Projekt s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za medgeneracijsko sodelovanje različnih udeležencev v urbanih okoljih. Vzpostavljeni bodo pogoji za prepleteno in vzajemno  delovanje oziroma športno udejstvovanje mlajše in starejše generacije.

 

 

Rezultati projekta:

 • vzpostavljena tematska pot na grad Drakenburg,
 • urejen senzorični parka v trgu Kozje,
 • zgrajen pumptrack igrišče-kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah,
 • vzpostavljen ravnotežni park z igrali v Rogatcu,
 • postavljen fitnes na prostem v Športnem parku Kozje in
 • zgrajena tri nova igrišča velikosti 150 m2 za vadbo z lastno težo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu
 • izvedene tri delavnice o promociji športa in njegovem vplivu na zdrav in aktiven življenjski slog prebivalstva.

 

Finančna podpora projekta:

Vrednost celotnega projekta znaša 148.110,66 EUR z vključenim DDV in se izvaja skladno s časovnim načrtom od oktobra 2017 do oktobra 2018.

 

Vire za financiranje zagotavljajo:

 • Občina Kozje v znesku 25.577,99
 • Občina Rogatec v znesku 9.002,16
 • Občina Šmarje pri Jelšah v znesku 15.694,77 EUR.
 • Turistično društvo Kozje v znesku 546,00
 • Prenočišča Zeleni gaj, gostinstvo in storitve, d.o.o. v znesku 168,00
 • Nepovratna sredstva ESRR v znesku 97.121,74 EUR*

Povezava: www.eu-skladi.si