UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI