Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki