Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Objavljeno: 2. decembra 2013

RAZPISNA DOKUMENTACIJA [PDF]
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE [PDF]

POPISI:
Sklop 1 [XLS]
Sklop 2 [XLS]
Sklop 3: popisi – popravek 9.12.2013 [XLS]
Obrazec št. 15 [PDF]

KONSERVATORSKI PROGRAM [PDF]
SKICA-NAPRAVA ZA CEPLJENJE ŠIBJA – Sklop 2-pletarska delavnica [PDF]

Vprašanja in odgovori – 4.12.2013 [DOCX]
Vprašanja in odgovori – 9.12.2013 [DOCX]

OGLED OBJEKTA
Ponudniki lahko pridejo na ogled objekta, in sicer v četrtek, 12.12.2013, ob 10.00 uri – zbirni prostor: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec – kontakt: Nataša Lavrič.

Naročnik podaljšuje rok oddaje ponudb in sicer na 27.12.2013, do 7:45 ure.


Ministrstvo za kulturo je objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, na katerega je naročnik kandidiral za pridobitev nepovratnih sredstev. Naročnik ni pridobil nepovratnih sredstev iz omenjenega razpisa, zato ustavlja postopek javnega naročanja.